Kreativno mesto d.o.o.
Rajšpova ulica 22
2250 Ptuj
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 771 0492
Faks: +386 (0)2 771 0411
Gsm: +386 (0)31 444 857
E-pošta: info@kreativnomesto.si